Hello

PL---BELKA-19

WIERZYMY W LUDZI, POKÓJ NA ŚWIECIE I DOBRO. JESTEŚMY DOBRYMI LUDŹMI ZMINIAJĄCYMI SIĘ NA DOBRE, WSPÓLNIE, ZJEDNOCZENI. UŚMIECHAJ SIĘ I BĄDŹ DOBRY. OTO NASZ MANIFEST. PROSZĘ PODAJ TO DALEJ, TO JEST DOBRO.

EN---BELKA-20

WE BELIEVE IN PEOPLE, WORLD PEACE & GOOD. WE ARE GOOD PEOPLE CHANGING OURSELVES FOR GOOD, TOGETHER, UNITED. SMILE AND BE GOOD. THIS IS OUR MANIFESTO. PLEASE SHARE THIS, IT’S GOOD.

 


JAK BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM?
HOW TO BE GOOD?

 

PL---BELKA-19
Nazywam się Marcel, pragnę zachęcić cię do bycia dobrym kreatywnie. Dobro to świetna zabawa więc bawmy się dobrem na co dzień. Uczyńmy świat dobrym miejscem. Zróbmy dobry uczynek. Bądźmy dobrymi ludźmi. Uśmiechajmy się tak po prostu, do siebie. Zróbmy to razem.

EN---BELKA-20
My name is Marcel, I would like to encourage you to be a good creative person. The good is great fun so let’s do good every day. Let us make the world a good place. Let’s do a good deed. Let’s be good people. Let’s smile just for yourself. Let’s do it together.

Kontaktuj się / Contact me:

marcel@dobry.co

tel: +48 511 647 327

krowa-karate

Ha dzia!