MINTU.ME

W marcu tego roku (2014) startuje mintu.me – Inicjatywa integrująca rynek produktów i usług ekologicznych, promująca świadome wybory konsumenckie, zdrowy styl życia oraz etyczny i odpowiedzialny biznes. Platforma łączy sprzedaż z rozwojem produktów i usług ekologicznych oraz prospołecznych poprzez narzędzia umożliwiające pozyskanie finansowania i wiedzy od użytkowników serwisu. Już teraz można zostawić adres e-mail na stronie www.mintu.me, by dostać informację o starcie serwisu, lub polubić mintu.me na Facebook’u: http://www.facebook.com/www.mintu.me. Wykorzystując mechanizm zakupów grupowych, użytkownicy mintu.me będą mogli taniej kupić produkty i usługi. Bezpośredni kontakt z dostawcą, umożliwi dopasowanie oferty do oczekiwań oraz potrzeb indywidualnego konsumenta. W dotarciu do świadomych użytkowników pomogą kampanie tematyczne, skupione wokół aspektów codziennego życia, pokazujące nowe produkty i możliwości ich użycia. W ten sposób mintu.me będzie również edukowało, pokazując pełen wachlarz wyborów konsumenckich. Firmy, organizacje oraz osoby indywidualne chcące rozwijać i promować produkty, usługi i inicjatywy znajdą przestrzeń do pozyskania funduszy na ich realizację (crowdfunding). Dzięki możliwości finansowego wsparcia projektów, mintu.me stanie się inkubatorem wielu ekologicznych oraz prospołecznych działań. Założenie kampanii będzie darmowe, łatwe i ogólnodostępne.

mintume

Sekcja crowdsourcingu to możliwość dla każdego, aby skorzystał ze zbiorowej mądrości. Wykorzystując wiedzę całej społeczności mintu.me, firmy będą mogły dowiedzieć się jak zmniejszyć ślad ekologiczny, znajdą opinie o ekologicznych produktach lub nowych technologiach, a także będą mogły zbadać preferencje konsumentów, czy pozyskać nowe innowacyjne idee. Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej znajdą przestrzeń do konsultacji społecznych i partycypacji, zaś osoby indywidualne narzędzie zdobywania wiedzy i inspiracji. Na portalu będzie funkcjonować również część informacyjna skupiająca media, oraz blogi poruszające ważne tematy w zakresie ochrony środowiska, świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji, ekodesignu, lifestyle‘u, nowych technologii oraz sztuki ekologicznej i społecznie zaangażowanej. Projekt, w ramach którego powstaje mintu.me, jest realizowany przez The Sustainers Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

minetume

Kontakt dla mediów: Aleksandra Pawelska PR/marketing mintu.me Tel. 536 260 972 ola@mintu.me   O firmie The Sustainers sp. z o.o. The Sustainers łączy pasję założycieli firmy do zrównoważonego rozwoju, innowacji oraz systemowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Spółka koncentruje się na trzech obszarach działalności – doradztwie w zakresie zrównoważonego rozwoju i wdrażaniu go w przedsiębiorstwach i podmiotach społecznych, tworzeniu koncepcji i rozwoju usług społecznych i ekologicznych oraz wspieraniu komercjalizacji produktów oraz usług zaangażowanych społecznie i przyjaznych środowisku.