SIEĆ SENSOWNEGO BIZNESU

ŁĄCZY LUDZI, KTÓRZY CHCĄ TWORZYĆ, ROZWIJAĆ, FINANSOWAĆ I WSPIERAĆ NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA OPARTE NA CROWDSOURCINGU, EKONOMII WSPÓŁDZIELONEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

sieć-sensownego

Dlaczego?

Zmienia się świadomość. Firmy i NGOsy, twórcy i startupowcy, pracownicy i konsumenci zmieniają swoje postawy i zachowania.
Zmiany w kierunku bardziej świadomego, zdrowego, bliższego naturze i lokalnym społecznościom życia najlepiej świadczą o głębokiej chęci odnalezienia nowego sensu.
Zwiększa się poczucie odpowiedzialności i świadomość własnych możliwości. Zwiększa się poczucie pilności narastających problemów, a zarazem poczucie, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce.
Chcemy pomóc ludziom zmieniać świat. Chcemy, żeby odnajdywali swój sens tworząc zgodnie z ich pasjami i talentami. Chcemy, żeby odnaleźli własny geniusz, który jest w każdym z nas.

Jak?

Dowiedz się więcej na

sensownybiznes.pl

sieć sensownego biznesu