dima
  • Simple thoughts

    05_let-me-get-this-s PL---BELKA-19

    Tu nie ma dobrych ludzi, tu są tylko dobre słowa i obrazki. To tylko inspiracje do zmian, abyśmy mogli najpierw dokonać przemiany w sobie. Bycie dobrym to kwestia wyboru. Twojego wyboru. Świata nie zmieniają dobre słowa i obrazki, świat zmieniają dobre uczynki ludzi takich jak my. My zmieniamy świat. Inspirujmy się nawzajem. Podzielmy się inspiracją z bliskimi. Zmieńmy świat zaczynając od siebie. Dobrej zabawy. Uśmiechnij się.

    EN---BELKA-20

    There is no good people here, there are only good words and pictures. It's just inspiration for change that we can first make in ourself. Being good is a matter of choice. Your choice. The world is not changed by good words and images, the world is changing with the good deeds of people like us. We change the world. Let's inspire each other. Share inspiration with loved ones. Let's change the world starting with ourselves. Have fun. Smile.